Results 2014

Lidums Australian Young Masters
2014 Lidums AYM Results

Lidums Australian Junior Masters 2014
 

Final Standings

Place Name         Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1  Hughes, Harry    QLD  1639 1654 5.5   20.0 27.0  22.0
 2  Bishop, Joshua    ACT  1925 1984 5    20.5 29.5  20.5
 3-5 Setiabudi, Allen   ACT  1950 1960 4.5   19.5 28.0  16.5
   Kiripitige, Punala  SA  1831 1818 4.5   19.0 27.5  19.5
   Gregoric, Peter   SA  1649 1649 4.5   18.5 25.5  16.0
 6-7 Van Den Hoff, Damien VIC  1634 1583 4    20.5 28.5  18.0
   Slater-Jones, Tom  QLD  1793 1828 4    15.5 21.0  13.0
8-13 Bennett, Matthew   ACT  1823 1884 3.5   21.0 29.0  17.5
   Strickland, Rebecca VIC  1606 1549 3.5   19.0 26.0  14.0
   Kay, James      QLD  1664 1473 3.5   18.5 24.5  14.0
   Teagle, Sebastian  SA       3.5   18.0 25.5  16.0
   Han, Eddie      SA  1725 1893 3.5   17.0 24.0  14.0
   Lee, Joel      SA  1431 1431 3.5   14.5 20.5  12.5
14-16 Han, Denny      SA  1532 1517 3    17.0 23.5  11.0
   Simmonds, Leteisha  QLD  1740 1678 3    15.0 21.0  12.0
   Lu, Lillian     VIC  1363 1154 3    15.0 20.5  11.0
 17  Salim, Ken Timur   OS  1726 1726 2.5   17.5 23.5  11.5
18-19 Karassoulos, George SA  1071 1071 2    16.0 21.5  4.5
   White, Henry     SA       2    13.5 20.5  6.0
 20  Thavarajah, Preshaan SA  1195 1195 1.5   15.0 21.0  7.0                

Cross Table

No Name         Feder Rtg Loc Total 1   2   3   4   5   6   7  

1 Hughes, Harry    QLD  1639 1654 5.5  19:1  8:.5 2:.5 9:1 12:1  4:1  5:.5
2 Bishop, Joshua    ACT  1925 1984 5   9:1 12:.5 1:.5 4:1  3:.5 11:1  6:.5
3 Setiabudi, Allen   ACT  1950 1960 4.5  6:0 10:1  5:1  8:.5 2:.5 12:.5 11:1 
4 Kiripitige, Punala  SA  1831 1818 4.5  14:1 15:1  6:.5 2:0 10:1  1:0  8:1 
5 Gregoric, Peter   SA  1649 1649 4.5  0:.5 0:.5 3:0 20:1 13:1  8:1  1:.5
6 Van Den Hoff, Damien VIC  1634 1583 4   3:1  7:1  4:.5 12:0 11:0 16:1  2:.5
7 Slater-Jones, Tom  QLD  1793 1828 4   16:1  6:0  9:0 10:0 18:1 17:1 14:1 
8 Bennett, Matthew   ACT  1823 1884 3.5  13:1  1:.5 12:.5 3:.5 17:1  5:0  4:0 
9 Strickland, Rebecca VIC  1606 1549 3.5  2:0 18:1  7:1  1:0 16:.5 13:.5 10:.5
10 Kay, James      QLD  1664 1473 3.5  11:.5 3:0 20:1  7:1  4:0 14:.5 9:.5
11 Teagle, Sebastian  SA       3.5  10:.5 14:.5 17:.5 15:1  6:1  2:0  3:0 
12 Han, Eddie      SA  1725 1893 3.5  18:1  2:.5 8:.5 6:1  1:0  3:.5 0: 
13 Lee, Joel      SA  1431 1431 3.5  8:0 19:1 15:.5 17:.5 5:0  9:.5 20:1 
14 Han, Denny      SA  1532 1517 3   4:0 11:.5 16:0 19:1 15:1 10:.5 7:0 
15 Simmonds, Leteisha  QLD  1740 1678 3   20:1  4:0 13:.5 11:0 14:0 19:1 16:.5
16 Lu, Lillian     VIC  1363 1154 3   7:0 20:0 14:1 18:1  9:.5 6:0 15:.5
17 Salim, Ken Timur   OS  1726 1726 2.5  0:.5 0:.5 11:.5 13:.5 8:0  7:0 19:.5
18 Karassoulos, George SA  1071 1071 2   12:0  9:0 19:.5 16:0  7:0 20:.5 0:1 
19 White, Henry     SA       2   1:0 13:0 18:.5 14:0 20:1 15:0 17:.5
20 Thavarajah, Preshaan SA  1195 1195 1.5  15:0 16:1 10:0  5:0 19:0 18:.5 13:0 

 

2014 Lidums Australian Junior Masters U1600
 

Final Standings

Place Name          Feder Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1  Slater-Jones, Henry  QLD  1251 8.5   47.5 58.0  47.5
 2  Ok, Sung Hoon     SA  1065 7.5   47.5 59.0  39.5
 3-4 Herrmann, Oscar    SA  1042 7    48.5 61.0  41.5
   Manokaran, Srivatsav  SA  1076 7    47.0 59.5  41.5
 5-8 Shin, Dongwoo     SA  1222 6    48.5 61.5  36.0
   Karayiannis, Riley   SA     6    48.0 61.0  33.0
   Wang, SiSi       SA  1053 6    42.5 53.0  31.0
   Wells, Susanne     SA  446 6    40.0 51.5  33.0
 9  Zalkauskas, Maksimas  SA  1504 5.5   41.0 52.5  28.0
10-15 Yee, Hui-Si      SA  740 5    45.5 57.5  32.0
   Sha, Sara       SA     5    44.5 54.0  31.0
   Shang, Zhibo      SA     5    39.5 49.5  29.0
   Zhang, David      SA     5    39.5 48.5  26.5
   Ok, Ye Seul      SA  586 5    37.0 46.0  25.0
   Smallridge, Michael  SA     5    34.5 43.5  27.0
 16  Daly, Matthew     SA     4.5   31.0 39.0  24.5
17-20 Sooriyaarachchi, Nuwin SA     4    39.0 48.0  27.0
   Smallridge, Damian   SA     4    34.5 43.5  21.0
   Tang, Caleb      SA     4    34.0 42.5  20.0
   Bartley, George    SA     4    33.5 44.0  21.0
21-23 Retnaraja, Ethan    SA     3    34.0 43.5  16.0
   Bennett, Ethan     SA     3    33.0 41.0  18.5
   Cregan, Gabriel    SA     3    32.0 42.5  9.0
 24  Abrahams, Hayden    SA     2    31.0 39.0  11.0 

Cross Table

No Name          Feder Loc Total 1   2   3   4  5   6   7   8   9  10  

1 Slater-Jones, Henry  QLD  1251 8.5  23:1 20:1  2:.5 3:1 4:.5 5:1 10:1  8:1  9:1  6:.5
2 Ok, Sung Hoon     SA  1065 7.5  21:1  8:1  1:.5 4:0 7:1  6:.5 3:.5 5:1 11:1 10:1 
3 Herrmann, Oscar    SA  1042 7   12:1 13:1  5:1  1:0 17:1  4:.5 2:.5 7:.5 8:1  9:.5
4 Manokaran, Srivatsav  SA  1076 7   6:.5 14:1 17:1  2:1 1:.5 3:.5 5:.5 11:1 10:1  7:0 
5 Shin, Dongwoo     SA  1222 6   16:1 10:1  3:0 15:1 6:1  1:0  4:.5 2:0  7:.5 12:1 
6 Karayiannis, Riley   SA     6   4:.5 15:1  7:.5 10:1 5:0  2:.5 9:0 13:1 14:1  1:.5
7 Wang, SiSi       SA  1053 6   11:1 17:0  6:.5 22:1 2:0 13:.5 18:1  3:.5 5:.5 4:1 
8 Wells, Susanne     SA  446 6   22:1  2:0 12:0 20:1 19:1 17:1 13:1  1:0  3:0 11:1 
9 Zalkauskas, Maksimas  SA  1504 5.5  0:.5 0:.5 0:0 11:- 21:1 19:1  6:1 14:1  1:0  3:.5
10 Yee, Hui-Si      SA  740 5   18:1  5:0 11:1  6:0 13:1 15:1  1:0 12:1  4:0  2:0 
11 Sha, Sara       SA     5   7:0 24:1 10:0  9:+ 14:1 12:1 17:1  4:0  2:0  8:0 
12 Shang, Zhibo      SA     5   3:0 23:1  8:1 13:0 16:1 11:0 15:1 10:0 17:1  5:0 
13 Zhang, David      SA     5   0:1  3:0 22:.5 12:1 10:0  7:.5 8:0  6:0 24:1 18:1 
14 Ok, Ye Seul      SA  586 5   15:0  4:0 21:1 18:1 11:0 24:1 16:1  9:0  6:0 20:1 
15 Smallridge, Michael  SA     5   14:1  6:0 20:1  5:0 22:1 10:0 12:0 19:0 21:1 23:1 
16 Daly, Matthew     SA     4.5  5:0 18:1 19:1 17:0 12:0 23:1 14:0 22:.5 20:0 24:1 
17 Sooriyaarachchi, Nuwin SA     4   24:1  7:1  4:0 16:1 3:0  8:0 11:0 23:0 12:0 21:1 
18 Smallridge, Damian   SA     4   10:0 16:0  0:1 14:0 23:1 22:1  7:0 20:0 19:1 13:0 
19 Tang, Caleb      SA     4   20:0  0:1 16:0 24:1 8:0  9:0 21:0 15:1 18:0 22:1 
20 Bartley, George    SA     4   19:1  1:0 15:0  8:0 24:1 21:0 23:0 18:1 16:1 14:0 
21 Retnaraja, Ethan    SA     3   2:0 22:0 14:0 23:1 9:0 20:1 19:1 24:0 15:0 17:0 
22 Bennett, Ethan     SA     3   8:0 21:1 13:.5 7:0 15:0 18:0 24:1 16:.5 23:0 19:0 
23 Cregan, Gabriel    SA     3   1:0 12:0 24:0 21:0 18:0 16:0 20:1 17:1 22:1 15:0 
24 Abrahams, Hayden    SA     2   17:0 11:0 23:1 19:0 20:0 14:0 22:0 21:1 13:0 16:0 

 

Comments are closed.